Entegre Yönetim Sistemi – hofmann CERAMiC’in Şirket Politikası

 

Genel Kurallar, Çalışma Prensipleri ve Tüm Hedefler

 

 

Ulusal ve uluslararası rekabet, şirket için entegre bir yönetim sistemi ve önemli bir başarı etkenidir. Aynı zamanda hofmann CERAMiC’in şirket politikasının uygulanmasına yönelik eylem çerçevesini oluşturmaktadır. Tüm şirket süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik entegre yönetim sistemimiz şunları kapsamaktadır:

  • Kalite
  • Çevre
  • Enerji

Amacımız, yüksek kalitenin yanı sıra, şirket yönetiminden müşterilerimiz tarafından ürünlerimizin kullanılmasına kadar şirketin tüm alanlarında çevresel kaynaklar ve enerji kaynaklarıyla birlikte korumacı bir tavırdır. Anlaşıldığı üzere en baştan itibaren tüm işler; kalite, çevre ve enerji politikamızın genel kuralları, prensipleri ve hedeflerine uygun olarak sürdürülür. Bu yolla yalnızca kalite optimizasyonu ve çevrenin korunmasını sağlamıyoruz, masraflarımızı da azaltıyoruz. Beklentilerimiz ve amaçlarımızın hayata geçirilmesi, şirketimizin ekonomik elverişliliğini ve devamlılığını garantilememize yardımcı olmaktadır.

Kalitemiz, ürünlerimizde niteliğe, güvenilirliğe ve teslimat tarihine sadık kalmak göz önünde bulundurularak müşterilerimizin talep ve beklentilerini sürekli olarak karşılamak üzere çalışanlarımızın süreç odaklı şekilde faaliyetlerini sürdürmelerinin sözünü vermektedir. Bununla birlikte kalifiye ve adanmış çalışanlar; iletişim, müşterilerle devamlı fikir alışverişi ve kamuya açık olmak kadar önemlidir. Amacımız, ürün teslimatımız ve hizmetlerimizde yüksek kaliteyi kalıcı olarak garantilemektir. Bunun için ürünlerimizi ve ürünlerimizin üretimini sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye yatırım yapıyoruz.

Çevreye karşı dikkatli davranıyoruz. Çalışma prensiplerimiz ve çevreyle ilgili hedeflerimiz; ayrıca yeniden kullanılabilir kaynaklardan yararlanmak, kaynak ihtiyacının ve atıkların azaltılması ve çevre yönetiminin sistematik şekilde iyileştirilmesidir. Neticesinde ürünlerimizi yalnızca üretimleri değil, kullanılmaları sırasında ve imha edilmeleri kapsamında da çevreyi koruyacak şekilde geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Enerji etkinliği, şirket yönetiminin önemli bir görevidir. Enerji tüketimini uzun süreli olarak azaltma ve devamlı iyileştirme süreçlerini uygulamaya koyarak enerji etkinliğimizi artırma sorumluluğunu üstleniyoruz.

Tüm yasa ve yönetmeliklerin uygulanması hofmann CERAMiC için tabii bir durumdur. Kaliteyle, çevreyle ve enerjiyle bağlantılı amaçlarımız, tüm çalışanlarımızca bilinir ve takip edilir. Böylece şirketteki her çalışan kalite, enerji ve çevre politikamızın hayata geçirilmesine iş yerinde katkıda bulunur. Kendimizi kalite, çevre ve enerji yönetimi alanında daima olağanüstü hizmetler verme sorumluluğuna sahip olarak addediyoruz. Entegre yönetim sisteminin genel ilkelerini ve bunların denetlenmesini ve de bu ilkelerin getirdiği sorumlulukları daima göz önünde bulundurarak bu alanlarda sürekli iyileşme sağlanır.

Entegre yönetim sistemimiz DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 ve de DIN EN ISO 50001 şeklindeki uluslararası standartların ortaya koyduğu esasları yerine getirir.

 

 

Kalite Yönetimi

DIN EN ISO 9001’e uygun şekilde sertifikalandırılmıştır.

Sertifikayı buradan PDF (İngilizce) olarak indirebilirsiniz: DMSZ Sertifikası

 

Çevre Yönetimi

DIN EN ISO 14001’e uygun şekilde sertifikalandırılmıştır.

Sertifikayı buradan PDF (İngilizce) olarak indirebilirsiniz: DMSZ Sertifikası

 

Enerji Yönetimi

DIN EN ISO 50001’e uygun şekilde sertifikalandırılmıştır.

Sertifikayı buradan PDF (İngilizce) olarak indirebilirsiniz: DMSZ Sertifikası