Şirket Geçmişi

Geçmişe Bakış

Bu firma, zamanında 19. yüzyılın sonunda Hofmann ailesinin mülkiyetinde bulunan eski bir değirmende hayat bulmuştur. Bu değirmen, mülk sahibi Ernst Johannes Adolf Hofmann tarafından ardı ardına modernleştirildi. Öncüsü bunu yaparken daima piyasadaki değişiklikleri göz önünde bulundurmuş, müşterinin ihtiyaçlarını önceden görmüş ve bunlara uyumlu hale gelmiştir. 2008 yılında Hindistan menşeli IFGL Refractories şirketi devralındı. Hofmann ailesi açısından tabii ki önceki aile şirketi anlayışı devam ettirildi. Bu durumda örneğin şirketin esas değerleri olan GÜVENİLİRLİK – İNOVASYON – PROFESYONELLİK önceden olduğu gibi tüm çalışanların çalışma şekillerini belirledi.

Yıllar içinde sürekli gelişim ve müşteriye yakınlık bugüne dek firmamızın başarısına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

 

 • 1937
  Değirmenin sahibi Ernst Hofmann, 6 ateşleyicili bir bölmeli ocağın inşasıyla ülke içindeki ocak ve fırın endüstrisi için şamot tuğlaları üretimine başladı.
  Değirmenin Ernst Hofmann, Erdbach/Dillkreis’taki Seramik ve Şamot Tuğlası Fabrikası şeklinde yeniden adlandırılması.
 • 1947/1948
  İmalathanenin genişletilmesi.
  Her biri 13 m³ kapasiteli iki yuvarlak fırının inşası. Yanmaz materyal üretimi, evlerde kullanıma yönelik ve dekoratif seramik şeklinde ürün geliştirme.
  Geliştirilen ürünler: Çiçek vazoları, kaseler, içecek servis seti
 • 1950
  Ernst Hofmann ve oğullarına ait firmanın Ernst Hofmann ve iki oğlu Walter ve Erhard tarafından kurulması.
 • 1951
  Elektro porselen üretimine başlama.
  Geliştirilen ürünler: Termos şişelerin kapakları (“Stoppi“), çay, yumurta ve süt kapları, süt şişelerinin kapakları
 • 1953
  Herborn Adliye Mahkemesi tarafından ticaret kaydının kolektif ortaklık şirketi (Almanca kısaltması OHG) olarak değiştirilmesi.
 • 1962/1963
  Gerileme ve kurucu baba olan Ernst Hofmann’ın hayatını kaybetmesi.
  Şirket yönetiminin Walter ve Erhard Hofmann adındaki oğullara devredilmesi.
  Dökme seramik ve yanmaz özel ürünlere odaklanılması.

 

 

Devamını okuyun
 • 1963-1969
  Yanmaz taş üretimi için kuru fırın tesisinin kurulması.
  Filtre göbeği üretimi için mekanik pres makinelerinin yerleştirilmesi.
 • 1964
  Dökme seramik ve yanmaz özel ürünlerin üretimi için akaryakıtla ısıtılan bir tünel fırının inşası.
 • 1968
  İki ek üretim salonunda ateşe karşı dayanıklılığı yüksek profil taşlarının ve plakaların üretimi için bir mekik fırının inşası.
 • 1970
  Ateşe dayanıklı taşların üretildiği bölümün ayrılması ve HKS Feuerfest GmbH & Co. KG. adı altında ateşe dayanıklı ürünlerin üretilmesi ve satılmasına yönelik başka bir firmanın kurulması
  Ticaret siciline kayıt olma.
 • 1971
  Ernst Reiner Hofmann, Walter Hofmann’ın en büyük oğlu, firmanın başına geçti.
 • 1978
  Hartmut Hofmann, Walter Hofmann’ın oğlu ve Ernst Reiner Hofmann’ın kardeşi, seramik mühendisi pozisyonuna getirildi.
 • 1979
  İlk fırın çinisi ve çinili fırın üretimi denemeleri.
 • 1980-1990
  Walter Hofmann’ın hayatını kaybetmesi, şirket yönetiminin oğlu Hartmut Hofmann’a devredilmesi.
  Hartmut Hofmann, satış konusunu ele aldı ve Avrupa sınırları içinde dökme ürünlerin ihracatının temellerini attı.
  Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde firma temsilciliklerinin verilmesi.
  Dökme ürünlerin satışındaki yoğun artış, üretim kapasitesinde güçlükler yaşanmasına neden oldu. Ürünlerin kısmi şekilde satın alınması gereği doğdu.
  Dökme filtrelerin gitgide filtre göbeğinin yerini alması. Firma, bağlantılı üretim teknolojilerini geliştirdi.
  Her 4 üretici firmadan biri olan Hofmann & Söhne firması filtre göbeği alanında Almanya’nın tek üretici firması olarak ayakta kaldı.
 • 1989
  Şirket ortağı ve en eski yönetici olan Erhard Hofmann’ın hayatını kaybetmesi.
 • 1991
  Ernst Hofmann und Söhne ve HKS Feuerfest olarak adlandırılan her iki firmanın Ernst Reiner ve Hartmut Hofmann kardeşler tarafından devralınmasının ön görüşmeleri; temeller atıldı, sözleşmeler yapıldı.
  Ürün portföyünün tel, kablo ve tekstil endüstrisi için aşınmaya karşı dayanıklı, teknik seramik bileşenlerle genişletilmesi.
 • 1993
  hofmann CERAMiC OHG firmasının kurulması; HKS Feuerfest firması adını korudu.
  Ernst Reiner ve Hartmut Hofmann şirketin %50 hisseli ortakları ve şirket yöneticileri.
 • 1993-1995
  Şimdiye kadarki ticari faaliyetlerin geliştirilmesi
  – Dökümhaneler için teknik, ince çinicilik işi (hofmann CERAMiC)
  – Dökümhaneler için SiC taşları (hofmann CERAMiC)
  – Çinili fırınlar (hofmann CERAMiC)
  – Yanmaz yapı parçaları (HKS)
  Şu alanda;
  – Tel ve kablo endüstrisi için aşınmaya karşı dayanıklı seramik
  (hofmann CERAMIC)
 • 1997
  Büyük Britanya’da kardeş şirket kurulumu.
 • 1998
  Hickman, Williams & Company firmasının Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari temsilci olması.
 • 1999
  E.R. firması Advanced Ceramics, ABD’de yuvarlak delikli filtre üretimi için ortak teşebbüs haline geldi.
 • 2000
  Firma faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi. Aşağıdaki branşlara ayrılma:

  hofmann CERAMiC
  – Dökümhaneler için teknik, ince çini işi
  – Tel ve kablo endüstrisi için aşınmaya karşı dayanıklı seramik

  HKS Feuerfest
  – Yanmaz yapı parçaları (SiC taşları dahil)
  – Çinili fırınlar
 • 2008
  Hindistan menşeli IFGL Refractories Ltd. bu yıla kadar aile yönetimindeki şirketi devraldı.
 • 2010
  Uluslararası DIN EN ISO 9001 standardına uygun şekilde bağlantılı sertifikalarla birlikte bir kalite yönetim sisteminin uygulamaya konması.
 • 2012
  Yıllardır şirket çalışanı ve teknik yönetici olan Thorsten Reuther şirket yönetimine geçirildi. Dünya genelinde üretim kapasitelerinin sürekli olarak geliştirilmesi ayrıca altyapıya ve kalifiye elemanlara yatırım yapılması.
 • 2016
  Teknik planlama bölümünün oluşturulması.
  Kalite, çevre ve enerji için entegre bir şirket yönetiminin uygulamaya konması ve sertifikalandırılması.